Dr. Uysal, Facharzt für Urologie Mannheim

Hasta Bilgi

ERKEKLERDE KANSER KONTROLÜ ( KREBSVORSORGE)

Günümüzde Prostat Kanseri erkeklerde en sık görülen kötü huylu hastalıktır. Son zamanlarda toplumda tahmin edilenden

çok daha yaygin olduğu ortaya konulmuştur. 50 yaşın üzerindeki bütün erkeklerin % 3´ünün bir gün prostat kanseri nedeni ile

yaşamını yitireceği sanılmaktadır. Bunun nedeni , insanların eskisine oranla daha uzun yaşaması ve prostat kanserinin yaşlı

nüfusta daha sık görülmesidir. Bildiğiniz gibi insanlarda sağlık bilinci giderek artmakta , beslenme koşullarının düzelmesi ,

modern tıp ve ilaçlar sayesinde insanlar daha uzun yaşamaktadır. Yaşlanan toplumda ise kansere bağlı ölüm oranları bildiğiniz

gibi artmaktadır.

Son yapılan araştırmalar insanlarda prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir.

Burada en önemli husus, yakınması olmayan insanların , belli bir yaşın üzerinde iseler , yıllık kanser kontrollerini yaptırmalarıdır.

Toplumda, erkeklerde 50 yaşından sonra giderek Prostat kanseri oranı artmaktadır.

Prostat Kanser muayenesi kimlere yapilir ?

Kanser muayenesi için bireyin mutlaka bir şikayeti veya yakınması olması gerekmez.Toplumda kimlerde kanser olduğu

tarama muayeneleri ile saptanır. Prostat Kanseri 50 yaş üzerinde daha sık görüldüğü için , bu yaşın üzerindeki erkeklerin yılda

bir defa muayene olmaları önerilmektedir.

Ancak , ebeveynlerinde yani ön kuşak akrabalarında Prostat Kanseri olanlarda kanser riski arttığı için bu durumdaki şahısların

kanser tarama muayenelerine 40 yaşında başlamaları tavsiye edilmektedir.

Prostat Kanser muayenesi nasıl yapılır ?

Günümüzde en yaygın olarak kabul edilen protokol , aşağıdaki muayeneleri içerir:

A - Dijital rektal muayene : Hekimin işaret parmağı ile prostatın kıvamını , simetri durumunu ve organın büyüklüğünü saptamasıdır.

Ele gelen sertlikler çok önemlidir ve bunlar kötü huylu bir tümörün belirtisi olabilir.

B - PSA ( Prostat spesifik Antijeni )- PSA prostattan salgılanan bir madde olup , kan şekerinde olduğu gibi kan düzeyi rakamsal

değerler halinde belirlenebilir. Kan düzeyinin normalden yüksek olduğu durumlarda , prostat kanseri ihtimali artar.

Netice olarak , 50 yaşın üzerindeki şahısların yılda bir kere detaylı bir tarama ( Vorsorge ) muayenesi yaptırmaları , sağlık

standardı yüksek olan ülkelerde önerilmektedir. Bu nedenle , Hastalık Sigorta Kurumları (Krankenkassen) her yıl üyelerine

bu muayeneleri yaptırmalarını hatırlatmaktadır.

Prostat kanseri muayenesi yanında , büyük abdestte gizli kan muayeneleri ile Kalın Barsak (Kolon) kanserlerinin de erken

tanısı konulabilir. Prostat muayenesinde kullanılan Transrektal Ultrasonografi muayenesi kalın barsak tümörleri açısından

da degerli bir muayene yöntemidir.

Idrar muayenesi ve idrarda kan araştırılarak mesane (idrar kesesi) kanserlerini de erkenden tanımak mümkündür.

Kanser Tarama Muayenelerinizi her yıl düzenli olarak yaptırmanız önemlidir. Bu bir sağlık bilinci meselesi olup ,

bunu yakın iş ve arkadaş çevrenize de iletmenizde toplum sağlığı açısından yarar vardır.

Hepinize sağlık , mutluluk ve esenlikler dilerim.

 

Webhosting, Webdesign, SEO by MANNHEIMS-WEB und Kurpfalz-Webdesign